Quartz, Calcite  ($100 retail)

Quartz, Calcite ($100 retail)

Regular price $100.00
SKU:16537
Region: Yaogangxian Mine, Yizhang Co., Chenzhou Prefecture, Hunan Province, China
Dimensions: 4.0 x 3.4 x 4.2 cm